بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

محل تزریق (کاشت) میکروچیپ در سگ

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
01-02-2015
محل کاشت ميکروچيپ در سگ ها در ابتدای گردن، در امتداد خط وسط و در بين دو کتف می باشد. در اين مورد بايستی سر سوزن حاوی ميکروچيپ را بطور کامل به زير پوست وارد نموده و سپس عمل کاشت انجام گيرد.

با توجه به سيستم تکنولوژی، جهت رديابی ميکروچيپ ، دستگاه بازخوان را در چهار مسير طولی مختلف از اواسط گردن در امتداد کتف ها حرکت ميدهند به طوريکه در هر سمت جانبی بدن در دو مسير، عمل بازخوانی صورت گيرد. در صورت عدم رديابی به روش فوق، دستگاه بازخوان را در چهار مسير عرضی مختلف بر روی پشت بدن به صورت قوس ٩٠ درجه حرکت داده شود.

البته بايستی اين نکته را در نظر گرفت که حرکت دستگاه بازخوان در نزديکی بدن جاندار انجام پذيرد و يا به عبارتی در تماس با پوست و يا موی بدن باشد. همچنين در هنگام رديابیدگمه دستگاه را همواره به سمت پائين فشار و نگهداری شود تا زمانيکه سيگنال صوتی به معنای يافتن ميکروچيپ شنيده شود.


محل تزریق (کاشت) میکروچیپ در سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.