بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 
کلیات تربیت سگ

کلیات تربیت سگ

تربیت سگ اقدامی است که طی آن به سگ آموزش داده شود که اقدام خاصی را در قبل دستور خاصی انجام دهد. این دوره های آموزش شامل چیزهایی که خود سگ انجام می دهد نمی شود بلکه آن چیزی است که سگ آموخته است.
روشهای آموزشی متفاوتی برای آموزش سگ وجود دارد و همچنین اهداف مختلفی از این آموزشها پی گرفته می شود، این اهداف شامل پایه ای ترین آموزش یعنی فرمانبرداری تا تخصصی ترین زمینه ها مانند اجرای قانون، مقاصد نظامی، جستجو و نجات، شکار، کار با احشام، کمک به افراد معلول، سرگرمی، ورزشی و یا حفاظت از افراد و اموال می تواند باشد.
به عنوان دسته ای از حیوانات، سگهای وحشی به صورت غریزی تمایل دارند با همنوعان خود به صورت گروهی زندگی کنند. خیلی از سگها چه سگهای وحشی و چه سگهای نژادبندی شده می توانند تفسیر و پاسخ مناسبی به درخواستهای شخص مربی بدهند.

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.