بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

شرایط مورد نیاز برای نگهداری سگ

SPCA آواتار ها
SPCA
کاربر
02-08-2014
اگرسگ درمنزل صاحب خود زندگی می کند که اکثرا چنین است آنگاه مشکل چندانی وجود ندارد البته دونکته مهم را باید به خاطر سپرد:

1- درصورت امکان پس ازآنکه حیوان تمام طول شب را دریک جای گرم وراحت سرگرم بازگوشی بوده است ازخوابانیدن سگ دریک آشپزخانه یا ظرفشویی سرد پرهیزکنید. تغییر درجه حرارت می تواند باعث ابتلا به سرما خوردگی . ذات الریه. تورم معدی – روده ای وفیبروزیت گردد ومطمئنا هم چنین خواهد شد.

2- سعی کنید محل خواب سگ به گونه ای باشد که وقتی حیوان خوابیده است فضای آزاد موجود برروی پشت آن خیلی بلند نباشد به عنوان مثال زیرقفسه ایده آل است بدین ترتیب گرمای بدن خود سگ دما را درتمام طول شب ثابت نگاه خواهد داشت . سگهایی که دربیرون نگهداری می شوند نظیرسگهای مزرعه مشکل ویژه ای دارند. نوع ایده آل لانه یا محل نگهداری برای سگی که دربیرون ازآن نگهداری می شود درتصویرنشان داده شده است . این محل شامل یک " آلونک دردرون یک جایگاه " است . جایگاه بیرونی روبه جنوب قراردارد درون آن دارای فضای زیادی برای جنب وجوش می باشد وبستری ازکاه دربیرون ازآلونک فراهم شده است تا سگ ناچارنباشد روی سیمان بخوابد. چنین بنایی گران نیست. فایده دیگرآن این است که به سگ اجازه می دهد تا تمام محوطه مزرعه را زیرنظرداشته باشد. عایق بندی با لایه ای ازهوا بین پنبه نسوز و سقف آلونک تامین می گردد. بسترنیزبا مقدارزیادی کاه تمیزعایق بندی وپوشانده می شود.

نوع سنتی آلونک درمحیط مزرعه بسیارستودنی است. این نوع لانه کوچک است به خوبی عایق بندی شده و راه ورود به آن را می توان برحسب وضعیت هوا تنظیم نمود. مهمترین نکته این است که لانه دربرابرجریان هوا مقاوم باشد واین کاررا می توان براحتی با میخ کردن یک لایه نمد ویژه عایق بندی به دیوارهای بیرونی انجام داد.

نوع دیگری ازجایگاه نیز که لانه ایده آلی را فراهم می کند درتصویردیده می شود مشروط براینکه روبه جنوب باشد وکف آن عایق بندی گردد وسقف آن زیاد بلند نباشد. نمونه ای ازپناهگا ههای ایده آل شبانه برای سگی که منحصرا به منظور"نگهبانی" ازآن نگهداری می شود دراینجا آمده است. باید سگ را درطول روزآزاد گذاشت تا درمزرعه یا باغ گشت بزند. این پناهگاههای شبانه شامل یک محوطه گشت زنی است که با تورمحصورمی باشد و یک لانه بسیارراحت دوقسمتی وعایق بندی شده که ازیک لانه قدیمی مرغ ساخته شده است .

فعالیت جسمانی

جنب و جوش زیاد برای سلامتی ضروری است . به نظرمن هرگزنباید سگ را زنجیرکرد. اگردرزمانهای خاصی نیازبه محصورکردن حیوان می باشد باید آن را درلانه هایی نظیر آنچه درتصاویر2 و 5 نشان داده شد نگاه داشت. برای اکثرحیوانات خانگی رها بودن درباغ درطول روز بعلاوه قدم زدن عصرانه به اندازه کافی وقدری جست وخیزدربیرون شهردر انتهای هفته روش ایده آلی برای حفظ سلامتی وتناسب وسرزندگی است . به نظرمن آزاد بودن درباغ ضروری است. بسیاری ازحیوانات خانگی سراسر روز را روی قالی یا درداخل سبدهایی درکنارآتش لم می دهند وتنها هرشب به مدت ده دقیقه قدم می زنند. این کافی نیست وناگزیرباعث چاقی وپیری زودرس می شود. بنابراین به طورخلاصه فرمول ساده برای نهایت سلامتی درسگ بی شباهت به انسان نیست: تغذیه صحیح – محل خواب گرم وخشک – وفعالیت جسمانی منظم وکافی.


شرایط مورد نیاز برای نگهداری سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.