بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

حمل و جابجایی سگ با ماشين

SPCA آواتار ها
SPCA
کاربر
06-23-2014
ارتباط تنگاتنگ سگها با صاحبانشان باعث می گردد که هر از گاهی مجبور شوند آنها را بوسیله اتومبیل در مسافتهای کوتاه جابجا کنند. اما بردن سگها به مسافت های طولانی احتیاج به برنامه ریزی های خاصی دارد. هر چند ممکن است اطاعت پذیری سگ به عنوان یک حیوان خانگی قابل قبول باشد اما باید پذیرفت که او در بهترین شرایط هم یک سگ است و نمی توان انتظار داشت که هر سگی بتواند در شرایط خطر اوضاع پیرامون خود را بخوبی درک کند و از مخاطرات دوری جوید و یا بر آنها غلبه یابد. اگر شما اجازه دهید که سگتان حتی برای یک دقیقه حالت و لگردی پیدا کند ممکن است آخرین باری باشد که اورا زنده می بینید. کاملا هوشیار و مراقب باشید که سگ به طور مطمئن در پیش شما قرار دارد. بسیاری ازسگها را می توان خیلی زود برای سوار شدن به ماشین عادت داد. متاسفانه اگر اولین ماشین سواری سگ برای مراجعه به یک کلینیک دامپزشکی باشد و مخصوصا اگر این حالت تکرار هم شود به علت هیجانات و تزریقات و رفتارهای خاصی که درمطب دامپزشکی با حیوان می شود تعجب آور نخواهد بود که سگ با شنیدن صدای جلینگ جلینگ دسته کلید ماشین خود را مخفی سازد!

بنابراین ماشین سواری را با بردن توله به مکانهای لذت بخش نظیر پارک یا محوطه های بازی که حیوان درآنجا تفریح کند شروع نمائید. به این ترتیب شما سوارکردن سگ به اتومبیل را یک فرآیند جالب ومطبوع ارائه خواهید نمود. با استفاده ازبیسکویت یا اسباب بازیهای مناسب می توانید جا دادن سگ درداخل قفس حمل ونقل رانیزبرای اوقابل قبول ترسازید. هیچگاه اجازه ندهید که توله درداخل اتومبیل ازقفس خارج گردد. زیرا می تواند درحین رانندگی به روی راننده بپرد ومخاطراتی را بوجود آورد. همچنین توله ها را باید ازپنجره های بازاتومبیل درحال حرکت نیزدورنگه داشت زیرا گرد وغباروخاشاک می توانند باعث تحریک چشم وبینی درحیوان شوند. اگراتومبیل را پارک کرده وسگ را درداخل ماشین تنها می گذارید باید پنجره ها حداقل 5 سانتیمتر بازبمانند. زیرا سگها به گرما بسیارحساس هستند.( دراین حال به فکرمخاطرات دیگرنظیردزدی اتومبیل نیزباشید). بنابراین قراردادن سگ درصندوق عقب ماشین نیزبه دلیل گرمای زیاد واکسیژن محدود مثبت قلمداد نمی شود.

برای جابجاکردن سگ بوسیله اتومبیل موارد زیررا رعایت فرمائید:

درمورد سگهای کوچک همواره سعی کنید که آنها را درداخل جعبه مخصوص حمل سواراتومبیل کنید. درغیراینصورت وهمچنین سگهای بزرگ با بستن قلاده وکمربندهای محافظت کننده اقدام به این عمل نمائید. هیچگاه اجازه ندهید که سگ بدون مهارلازم سواراتومبیل شود.


درمسافرتهایی که بیش از چند ساعت به طول می انجامد هرچند وقت یکبارتوقف نموده وضمن دادن تمرین وحرکات بدنی به سگ یک استراحت کوتاه نیز در نظر بگیرید.


قبل ازبردن سگ به مسافرت وسایل مورداحتیاج اونظیرپتو وآب وغذای سگ ظرفهای مخصوص آب وغذا واسباب بازی مورد علاقه وداروهای ضروری را هم جمع آوری نمائید. قبل ازمسافرت به حیوان غذای سنگین ندهید. ودراثنای مسافرت نیزهرچند وقت یکبار توقف نموده تا سگ بتواند ادراریا مدفوع نماید. درصورت انجام یک مسافرت طولانی با ماشین اقدامات مربوط به پرهیزغذائی وآب را مطابق با نحوه ارائه شده درحمل به وسیله هواپیما مراعات نمائید.


حمل و جابجایی سگ با ماشين

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.