بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

حمل و جابجایی سگ با هواپیما

SPCA آواتار ها
SPCA
کاربر
06-23-2014
جابجا کردن سگها بوسیله هواپیما احتیاج به برنامه ریزی واعمال بعضی مقدمات دارد. اصلی ترین اقدام درجابجا کردن هوایی سگها به حداکثررساندن اطمینان وآسایش آنها است. سگهای آپارتمانی که ازقبل بواسطه تربیت وتمرینات قبلی با قفسهای مخصوص آشنایی دارند دردسرکمتری را متحمل خواهند شد. به علاوه این قفسها اطمینان بیشتری را درهنگام جابجایی به وجود خواهند آورد. برای ایجاد اطمینان وسهولت بیشتردرمسافرت هوایی موارد زیررا درمورد سگتان به کارببندید:

1- قبل ازخریداری بلیط (وحتی رزورآن) ابتدا با نمایندگی خط هوایی موردنظرتماس بگیرید وراجع به حمل حیوان زنده هماهنگیهای لازم را درجهت اخذ اطمینان بیشتروپی بردن به جزئیات آن به عمل آورید.

2- درمسافرتهای داخلی همراه داشتن دفترچه بهداشتی وواکسیناسیون لازم وکافی است.

3- درمسافرتهای خارجی علاوه برموارد فوق داشتن برگه بهداشتی خروج که ازسوی واحد قرنطینه سازمان دامپزشکی کشورصادرمی شود نیزضرورت دارد. برای اخذ برگه فوق می بایست درابتدا به یکی ازدرمانگاههای دامپزشکی مخصوص حیوانات کوچک مراجعه نمود تا پس ازمعاینه کافی وحصول اطمینان ازعدم بیماریهای مسری واحتمالا تجدید واکسیناسیون بقیه مراحل قانونی صورت گیرد. این برگه نباید زودتراز10 روزمانده به پروازتهیه گردد.

توله های خیلی جوان وسگهای پیروناتوان شاید نتوانند مسافرتهای طولانی را تحمل کنند. همچنین دامپزشک شما پیشگیریهای لازم درخصوص بیماری حرکت که منجربه استفراغ درسگها می شود وهمچنین نحوه بهره گیری ازداروهای آرامش بخش رادرهنگام سفربه عمل بیاورد.

4- درموقع خریداری بلیط (حتی رزورآن) مسئول خط هوایی را مطلع سازید که شما وسگ( که به عنوان بارحمل می شود) دریک هواپیما قرارگیرید. درغیراینصورت اطلاعات لازم درخصوص پروازهای حمل باررا کسب نمائید تا بدانید سگ وسایروسایل خود را درمقصد چگونه ودرچه زمانی تحویل گيريد


حمل و جابجایی سگ با هواپیما

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.