بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

آموزش خوابیدن به سگ

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
07-08-2014
آموزش و تعلیم خوابیدن به سگ :
دراز کشیدن روی زمین و یا خوابیدن عمل تکمیلی درس نشستن است. عمل خوابیدن و یا دراز کشیدن روی زمین که با فرمان " بخواب " توسط حیوان اجرا و انجام می گردد، اغلب بسیار سودمند واقع خواهد شد. دانستن این هنر در منزل زیاد کاربرد نخواهد داشت، زیرا در منزل همان تعلیم نشستن برای سگ کافیست که با عمل خوابیدن تکمیل می شود. ولی در خارج از خانه که عوامل زیادی جهت پرت شدن حواس سگ وجود دارد، این فرمان، فرمان خوبی است. اگر سگی این تعلیم را به خوبی بیاموزد گاهی تا ساعت ها بدون حرکت در این وضعیت باقی خواهد ماند. این فرمان را در حالتی که به سگ بدهید که کاملا تحت کنترل شماست.

روش های مختلفی جهت تعلیم این درس وجود دارد که به خصوصیات، اندازه و خلق و خوی سگ بستگی دارد. در زیر چند روش برای تعلیم این درس می آید.

روش اول :
اگر سگ کوچک است می توانید همانند تعلیم نشستن عمل کنید. سگ را در سمت چپ قرار دهید. انهای زنجیر را در دست راست قرار دهید و با دست چپ زنجیر را به سمت عقب بکشید. سپس روی سگ خم شوید و با کف دو دست خود شانه های حیوان را به سمت زمین فشار دهید و او را مجبور به دراز کشیدن نمایید. همزمان با فشار دادن به سمت پایین به او فرمان " بخواب " بدهید مثلا بگویید " جیمی بخواب ". فرمان بخواب را چند بار تکرار کنید تا حیوان کاملا سرجایش دراز بکشد.

روش دوم :
اگر سگ بزرگ است و در نتیجه در برابر فشار شما مقاومت می کند، سگ را در وضعیت نشسته قرار دهید سپس دستهای حیوان را از ناحیه بالای ارنج بگیرید و به سمت خوذ بکشید. این کارباعث می شود که وزن بدن سگ روی زمین بیفتد و در حالت دراز کش قرار گیرد. علاوه بر این می توانید در مواقعی که حیوان به میل خودش دراز کشید کف دو دستتان را روی شانه های آن بگذارید و به سمت پایین فشار دهید. در حین انجام این کار چندین بار فرمان " بخواب را تکرار کنید.

روش سوم :
این بار هم ابتدا سگ را در موقعیت نشسته قرار دهید. زنجیر را زیر پای خود قرار دهید؛ به طوری که بتوانید در موقع لزوم زنجیر را بالا و پایین بکشید. سپس با یک دست زنجیر را آهسته بکشید و با کف دست دیگر حیوان را به طرف زمین و در حالت خوابیده هدایت کنید و در این موقع کاملا واضح با آهنگی محکم بگویید " بخواب بخواب " وقتی حیوان خوابید او را تشویق کنید. اما اگر حیوان سرکشی کرد باید او را آهسته به طرف زمین فشار دهید و پنجه های جلویش را به طرف خود بکشید.

روش چهارم :
دو وضعیت برای خوابیدن وجود دارد، یکی پاها در زیر بدن و وضعیت دیگر پاها در یک طرف قرار می گیرند.

1. به سگ فرمان بنشین را بدهید. کنار سگ زانو بزنید و قلاده اش را در دست بگیرید. در دست دیگرتان یک تکه غذا بگیرید.

2. تکه غذا را جلوی بینی سگ بگیرید و به طرف پایین حرکت دهید. وقتی سگ غذا را بو کشید آن را جلوی بینی و بدن سگ حرکت دهید. غذا را در دستتان بگیرید تا مانع از قاپیدن آن شوید.

3. هنگامیکه تکه غذا را جلوی سگ حرکت می دهید باید به طور طبیعی شروع به دراز کشیدن به سمت جلو و خوابیدن کند. علت این کار سگ این است که می خواهد با تکه غذا در ارتباط باشد. باید این کار را چندین بار تکرار کنید تا سگ بدون وجود غذا نیز فرمان شما را اجرا کند.

مواردی که سگ از دراز کشیدن امتناع می ورزد :
پس از چند جلسه تمرین با زنجیر یا بدون زنجیر از سگ به خصوص توله سگ انتظار می رود که فرامین را به خوبی اجرا کند. اگر پس از چند جلسه، سگ شما از دراز کشیدن امتناع می ورزد، در حالتی که سگ در سمت چپ شماست در کنار او زانو بزنید. کف دست راستتان را زیر دست راست سگ قرار دهید و کف دست چپتان را زیر دست چپ او قرار دهید. حالا حیوان را بلند کرده و سپس به آرامی او را روی زمین دراز کنید تا حالت خوابیده به خود بگیرد. در طول انجام این کار نام سگ را صدا بزنید و او را تشویق کنید. برای دست یافتن به این حالت، قبل از دراز کشیدن، در کنار سگ زانو بزنید و هر یک از دستهای خود را زیر یک دست حیوان قرار دهید. سگ را تشویق کنید و به وضعیت خوابیده درآورید. دست های حیوان را به وضعیت خوابیده درآورید. دست های سگ را به آرامی بگیرید تا قادر به چنگ زدن نباشد. با وارد آوردن فشار ملایمی روی بدن سگ و کشیدن پاهای او به سمت جلو حیوان را روی زمین دراز کنید. پس از دراز کشیدن، به مدت چند ثانیه فشار روی شانه هیا سگ را ادامه دهید. انگشتانتان را با هم روی ماهیچه های شانه ی سگ قرار دهید. سپس سگ را تشویق کنید. اگر سگ به طرف بالا می پرد و یا تقلا می کند، تشویق را متوقف کنید. حیوان را به وضعیت قبل برگردانید و دوباره مراحل را تکرار کنید تا به نتیجه برسید.


آموزش خوابیدن به سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.