بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

انواع رفتار های سگ که در تربیت آن باید بدانیم

Ramin73 آواتار ها
Ramin73
کاربر
09-03-2014
هر موجود زنده از لحظۀ تولد با محیط اطراف خود ارتباط برقرار می کند. بخش بزرگی از این محیط، دنیای فیزیکی پیرامون او است و بخش دیگر آن سایر موجوداتی هستند که در کنار او زندگی می کنند. بعلاوه موجود زنده برای بقاء که اولین خواستۀ زندگی است با درون خود و نیازها ارتباط برقرار می کند و به آنها پاسخ می دهد. نحوۀ برقراری این ارتباط، رفتار نامیده می شود که مجموعه ای از عملکردهای غریزی و اکتسابی می باشد. دانش بررسی و مطالعۀ علمی رفتارهای حیوانات را اتولوژی (Ethology) می نامند.

برای شکل گیری هر رفتار سه رکن وجود دارد:
1- مبتدا یا محرک، عملی بنام رفتار و حاصلی بعنوان پیامد یا نتیجۀ رفتار است. وقتی محرک و رفتار به دفعات تکرار شوند، در آن صورت تلاش برای شکل گیری نتیجه، مسیر مشخصی پیدا می کند. برسی رفتار بدون توجه به محرک و نتیجه، اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار نمی دهد، ضمن اینکه هر محرکی ، الزاما باعث شکل گیری رفتار نمی شود.
به عنوان مثال: شخصی دست خود را وارد قفس یک طوطی می کند. ممکن است طوطی سعی کند تا دست فرد را گاز بگیرد و یا از دست او بالا برود. حاصل رفتار اول عقب کشیدن دست و حاصل رفتار دوم تشویق شدن حیوان به تکرار عمل است. تکرار مبتدا به شکل گیری الگوهای رفتاری توام با یادگیری بدل می شود.

2- ساختار نشریحی،ساختار تشریحی و پیکرۀ هر حیوان به او این امکان را می دهد تا بعضی از رفتارهای خاص را از خود نشان دهد یا قادر به انجام برخی از آنها نباشد. اگر رفتارهای تغذیه ای یک حیوان گوشتخوار با یک حیوان گیاهخوار مقایسه شود، می توان دید که گوشتخواران زمان کمی را به خوردن غذا اختصاص میدهند و باقی روز را به استراحت و یا جستجو برای شکار و بدست آوردن طعمه می پردازند. در حالی که زمان مصرف غذا در علفخواران به مراتب بیشتر بوده و امکان دارد زمان تکمیل هضم (نشخوار) حتی از زمان خوردن غذا نیز بیشتر باشد. فیزیک بدنی گوشتخواران به آنها کمک میکند تا شکارچی باشند در حالی که بدن علفخواران ابدا" برای چنین رفتاری ساخته نشده است.

3- رفتارهای پایه، ابتدایی ترین و غریزی ترین صورتهای رفتاری در موجوداتِ زنده می باشد. بسیاری از این رفتارها، در بین حیوانات مشترک است و عمل اصلی آن حفظ بقا و حیات موجودات زنده می باشد.مکانیسم درد و لذت یکی از رکن های اصلی برای شکل گیری و به وجود آمدن این رفتارها است.
بسیاری از رفتارهای حیوانات که بشر آنها را اختلالات رفتاری می نامد، بازتابی از همین رفتارهای پایه می باشد که یا مورد علاقۀ انشان نیست و یا با خواسته های اقتصادی او هماهنگی ندارد.
صداهای مختلف و غیر طبیعی، بوهای ناشناخته، خودروها و موادشیمیایی گوناگون که همگی خارج از دنیای واقعی طبیعت هستند در اطراف این حیوانات وجود دارد و آنها ناچارند خود را با محیطی که برای آنها فراهم شده وفق دهند تا خواسته های انسان را برآورده سازند.

در این بخش بصورت عام به بررسی رفتارهای پایه در حیوانات می پردازیم. علاوه بر آن نحوۀ شکل گیری رفتارها و تاثیر انسان بروی آنها را مورد برسی قرار می دهیم.


رفتارهای بازتابی
بازتاب یا رفلکس، واکنشی است که انسان و یا حیوان بصورت غیر ارادی برای حفاظت از جسم خود انجام می دهد. مانند عقب کشیدن دست به هنگام نزدیک شدن به جسمی داغ.
بسیاری از این رفتارها واکنشهای نخاعی می باشند. به این معنی که اگر ارتباط مغز و نخاع قطع گردد، بازهم واکنش صورت می گیرد.
نمونۀ سادۀ این بازتابها، واکنش معروف وارد شدن ضربه به وتر زیر استخوان کشکک زانو است که به دنبال آن عضلۀ چهارسر منقبض می شود، نوع پیچیدۀ این رفتارها که مغز در شکل گیری آنها نقش مهمی ایفا می کند، تلاش برای فرار از بند و اسارت است.

رفتارهای بازتابی شامل هشت گروه اصلی می باشند که عبارتند از:
  • رفتارهای اجتماعی
  • رفتارهای تهاجمی
  • رفتارهای جنسی
  • رفتارهای مادرانه
  • رفتارهای مربوط به تغذیه
  • رفتارهای مراقبت از بدن
  • رفتارهای بازی و حرکات بدنی
  • رفتارهای جستجو و کشف


رفتارهای اجتماعی
بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی دارای اجتماعات پیچیده و قوی هستند. داشتن زندگس گروهی برای برخی از آنها راه اصلی زنده ماندن و حفظ بقا است.
حیوانات برای برقراری رابطه از حواس پنجگانۀ خود استفاده می کنند و بسیاری از آنها با اصوات مختلف باهم ارتباط برقرار می کنند. صداها ممکن است بصورت انفرادی و یا گروهی ادا شوند.
گاهی حیوانات از اصوات برای جلب توجه جنس مخالف یا ابراز نگرانی و ناراحی در هنگام مواجه شدن با محرکهای دردآور و یا احساس خطر استفاده می کنند. گروهی از حیوانات از قدرت بینایی خود بیشتر در برقراری ارتباط استفاده می کنند.

مهمترین انواع رفتارهای اجتماعی در حیوانات عبارتند از:
_ رفتارهای رده بندی _ رفتارهای مخصوص قلمرو و محدوده
_ برقراری ارتباط با انسان

رفتارهای رده بندی
رفتارهای رده بندی برای مشخص شُدن جایگاه حیوانات در گروه به کار می رود.
برای شکل گیری این رفتار لازم است تا حیوانات یک گروه نسبت به هم در رده بندی غالب و مغلوبی قرار گیرند تا برخی از آنها بپذیرند که زیردست و مغلوب افراد دیگر گروه قرار دارند و باید از آنها پیروی کنند.
هنگامی که رده بندی به شکل پایداری برسد، باید دارای سه رکن اصلی زیر باشد:

1_ شناخته شدن افراد گروه
2_ مشخص شدن حیوان غالبی که در صدر گروه جای دارد.
3_ حافظه ای که هر حیوان به وسیلۀ آن گروه و جایگاه خود را بخاطر داشته باشد.


انواع رفتار های سگ که در تربیت آن باید بدانیم

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.