بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

خشونت و وحشی شدن سگ هنگام خوردن غذا

Ramin73 آواتار ها
Ramin73
کاربر
09-04-2014
خشونت سگ در هنگام غذا خوردن
آموزش آرام بودن سگ به هنگام غذا خوردن برای جلوگیری از زخمی شدن صاحب سگ و افراد و حیوانات دیگر مهم است زیرا در مواردی که سگ خشن است میتواند با حمله های ناگهانی به صاحب خود آسیب برساند.ریسک خشونت سگ برای حفظ غذای خود زیاد است برای همین باید سعی کنیم سگ های خود را از تولگی آموزش دهیم.

مراحل خشونت سگ
سگ ها به طور غریزی از وسایل و غذای خود دفاع میکنند.مخصوصا وقتی قبلا در شرایطی بوده باشند که غذا برای حفظ زندگیشان مهم بوده.خشونت در هنگان خوردن غذا 3 مرحله دارد.
  • مرحله ی 1:عصبی شدن هنگام نزدیک شدن افراد به ظرف غذای سگ.
  • مرحله ی 2:نشان دادن دندان به هنگام نزدیک شدن افراد به ظرف غذای سگ.
  • مرحله ی 3:پارس کردن و در بدترین شرایط حمله به فردی که نزدیک ظرف غذای سگ شده.

چرا سگ ها نسبت به غذا و اسباب بازی های خود حساس میشوند:
خشونت برای حفظ غذا در سگ ها یک غریزه است که در هر مرحله ای از زندگی سگ میتواند بروز کند.سگ ها به طور غریزی از وسایل خود که مهمترین آن برای سگ ها غذا میباشد در برابر انسان ها و حیوانات دیگر دفاع میکنند.

معمولا وقتی در گذشته غذا یا اسباب بازی از سگ گرفته شده باشد سگ تصمیم میگیرد که از وسایل خود دفاع کند و با غرش و گاز گرفتن فرد یا حیوان دیگر را دور کند و اگر با این کار موفق شود این خشونت برای حفظ وسایل در او تثبیت میشود.

روش آموزش:
برای جلوگیری از خشونت و آسیب رسیدن به خودتان یا افراد دیگر باید غذا خوردن را برای سگ غیر قابل پیشبینی کنید.به جای اینکه ظرف غذای سگ را پر کنید و بگذارید تنهایی غدا بخورد,شما به او غذا بدهید.غذا را تکه تکه از دست خود به او بدهید.

سرعت غذا خوردن را خودتان تعیین کنید.این آموزش را برای دو هفته ادامه دهید و گاهی تکه ای از غذا را در ظرف سگ بریزید و تکه ی بعدی رو از دست خود به او بدهید.

چون سگ نمیتواند پیشبینی کند غذا از کجا میآید پس شما را با غذا در ارتباط میبیند و میفهمد که برای غذا باید به شما مراجعه کند.سگ میفهمد که فقط بارفتاری که نشان دهد شما رئیس هستید به او غذا میدهید.
وقتی سگ متوجه شود که مقدار و زمان غذا در دست شماست,تکه های بزرگتری و بیشتری در ظرف بریزید.به هنگام غذا خوردن کنار سگ خود بشینید و غذای اورا چند قسمت کنید و وقتی غذا میخورد به او نزدیک شوید و قسمت بعدی را در ظرف بریزید.

از تشویقی استفاده کنید
وقتی سگ در حال غذا خوردن است به او نزدیک شوید و یک تشویقی مورد علاقه اش را در ظرف بگذارید.با ادامه ی آموزش سگ از نزدیک شدن شما به ظرف عصبی نمیشود و حتی برای گرفتن تشویقی مورد علاقه اش از نزدیک شدن شما خوشحال میشود.


خشونت و وحشی شدن سگ هنگام خوردن غذا

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.