بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

تشخیص سن در سگ

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
09-07-2014
دسته بندي و نامگذاري دندانها :

i : ثنایا

c : گرگی یا نیش

pm : پیش آسیاب

m : آسیا

فرمول دندانهاي سگ و گربه:
x/y = فک بالا/فک پایین

puppy(توله سگ) : i 3/3 – c 1/1 – pm/m 3/3)2= 24)

dog(سگ بالغ) : i 3/3 – c 1/1 – pm 4/4 – m 2/3 )2= 42

====================

kitten (بچه گربه): i 3/3 – c 1/1 – pm/m 3/2 )2=26

cat (گربه): i 3/3 – c 1/1 – pm 3/2 – m 1/1)2=30

====================

خصوصیات دندان شیری و دائمی :
دندان شیری سفید رنگ – باریک – نور گذر و با استحکام پائین ولی دندان دائمی درشت – کدرتر و فاصله بین دندانها کمتر می باشد.
اولین دندان شیری که جوانه میزند :
ثنایای مرکزی در فک پایین که در سگ 4-6 هفتگی و در گربه 3-4 هفتگی است.
در حدود 1.5 ماه طول می کشد تا رديف دندانی در فک پایین کامل شود (یعنی سن 2.5 – 3 ماهگی) و در حدود 3-5 ماهگی در سگ و گربه اولین دندان دایمی(ثنایای مرکزی فک پایین) رشد ميكند و تا 8 تا 12 ماهگی بسته به تغذیه جنس و نژاد دندانها کامل میشوند.

در سن 1.5 سالگی جفت دندان ثنایای پایین سائیده میشوند و بعد از آن به ازای هر سایش حدود 6 ماه به سن حیوان افزوده میشود .

1) جفت ثنایای مرکزی فک پایین با جفت ثنایای میانی فک پایین

2) ثنایای مرکزی فک بالا با ثنایای میانی فک بالا

3) جفت ثنایای جانبی فک پایین با نیش فک بالا

4) ثنایای جانبی فک بالا با نیش فک پایین

از سن 5 سالگي به بعد حیوان پیر محسوب میشود و تخمین سن بیشتر تجربی ست که :جمجمه بزرگتر به نظر میرسد (به دلیل لاغری) و برامدگیهای استخوانی،مخصوصا در سر و صورت واضح تر میشوند . چربی زیر جلدی کمتر میشود . موهای صورت سفید میشوند!چشم دچار کاتاراکت شده و بعد از 9 سلگی حلقه سفید دور لیمبوس(حاشیه قرنیه) چشم رو فرا می گيرد.


تشخیص سن در سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.