بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

بیماری تیزر (Tyzzer Disease) در سگ

SPCA آواتار ها
SPCA
کاربر
09-07-2014
بیماری تیزر که عامل آن باکتری باسیلوس پیلی*فورمیس است در سال 1917 بوسیله تیزر از کبد موش*های آزمایشگاه که به بیماری حاد و کشنده مبتلا بودند جدا شد. از آن پس بیماری در تعدادی از کشورها در حیوانات آزمایشگاهی و سایر جوندگان و همچنین در کره اسب*ها، توله سگ*ها، گربه*ها، روباه، پاندا و میمون تشخیص داده شده است.

خصوصیات و مورفولوژی باکتری:
این باکتری به شکل میله*ای بوده و تنها باکتری گرم منفی و داخل سلولی است که تا کنون شناخته شده وبه این دلیل قرار گرفتن آن در جنس باسیلوس غیرمنطقی می*باشد. باکتری به صورت دسته دسته در درون سیتوپلاسم سلول*های کبدی و یا سلول*های پوششی روده جای گرفته است. هاگ آن در نزدیک انتهای باکتری ایجاد می*شود اما در مقاطع بافت*های آلوده به راحتی دیده نمی*شود. متحرک است و این ویژگی را به دلیل داشتن تاژک*های فراوان جانبی کسب کرده است. در رنگ*آمیزی با روشگیمسا به رنگ آبی متمایل به گلی دیده می*شود. همچنین این باکتری را می*توان با روش نقره اندود کردن مشاهده کرد.

کشت و خواص بیوشیمیایی:
باسیلوس پیلی*فورمیس انگل اجباری درون سلولیاست و نمی*توان آنرا در محیط* های غذایی بدون یاخته کشت کرد. باکتری بخوبی در کشت سلول*های پوششی جنین مرغ رشد می*کند. همچنین در کشت سلولی کبد موش پس از رشد باعث مرگ سلول ( cpe ) می شود و پس از 72 ساعت تعداد باکتریها به حداکثر خود می*رسد. با توجه به اینکه باکتری فقط در درون سلول رشد می*کند، بررسی خواص بیولوژیکی و همچنینطبقه*بندی آن به راحتی امکان پذیر نمی*باشد. هاگ باکتری در برابر گرما نسبتا مقاوم است ولی محلول 0.3% هیپوکلریت سدیم آنرا غیر فعال می*سازد.

انتقال بیماری:
طرز انتقال بیماری به درستی بررسی نشده است. واگیری در بین جوندگان آزمایشگاه اغلب پس از استرس ایجاد می*شود. در آزمایشگاه نیز برای یافتن ناقلینمیکروب معمولا از تزریق کورتیزون استفاده می*کنند و به این وسیله می*توان آثار بیماری تجربی را شدیدتر کرد. در شرایط طبیعی تعدادی از جوندگان به ظاهر سالم ناقل این باکتری می*باشند و به وسیله ترشحات مختلف دفع می*کنند. حیوانات حساس ممکن است در اثر بلع هاگ میکروب به بیماری مبتلا شوند.

علائم :
بیماری در کره اسب ها در سنین 3 تا 5 هفتگی بروز می*کند و ایجاد تب ناگهانی و شدید (40 تا 41 درجه) اغماء و مرگ ظرف مدت چند ساعت از مشخصات آن است. در بعضی کره اسب*ها یرقان و اسهال بروز می*کند. در آزمایش خون، لوکوپنی شدید وجود داشته و تعداد گلبولهای سفید از 2000 تا 4000 در هر میلی*لیتر مکعب تجاوز نمی*کند. میزان آنزیمهای گلوتامیک اکسالو*استیک ترانسفراز سرم (sgot) و گلوتامیک پیرویک ترانسفراز سرم (sgpt) و سوربیتول دهیدروژناز سرم افزایش می*یابد. علائم در سایر حیوانات به نشانی*های گفته شده شباهت دارد.

در کالبدگشایی کبد بطور محسوسی بزرگ شده و دارای کانون*های متعدد و ریز است. آثار یرقان دیده می*شود.

تشخیص:
بیماری تیزر را فقط با مشاهده عامل بیماری در گسترش و یا مقاطع بافت*های کبد آسیب دیده و یاروده می*توان تشخیص داد. بهتر است گسترش را بوسیله رنگ گیمسا رنگ*آمیزی کرد و یا به روش پادتن فلورسنت ماهیت بیماری را تشحیص داد.
این باکتری نسبت به آمپی*سیلین، تتراسیکلین*ها و اریترومایسین حساس است.


بیماری تیزر (Tyzzer Disease) در سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.