بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

تغذیه سگ ها از جفت گیری تا شیر دهی

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
09-12-2014
قبل ازجفتگیری باید کمی غذای حیوان را تقویت کرد. یک راه خوب برای این کارافزودن مقدارکمی مکمل پروتئینی مثل تخم مرغ یا شیربه غذای روزانه سگ می باشد. بعد ازجفتگیری می بایست جیره حیوان به حالت قبل برگردد. سگی که ازلحاظ بدنی شرایط مناسبی داشته باشد می تواند درخلال آبستنی ازجیره عادی خود بهره مند گردد.

ازهفته سوم وچهارم وزن سگ شروع به افزایش می کند ودراین زمان می بایست مقدارغذا را به تدریج افزایش داد واین عمل باید طوری صورت گیرد که درزمان زایمان 35 الی 50 درصد بیشترازغذای قبلی وعادی تغذیه نماید.

برخی ازپرورش دهندگان سگ اعتقاد دارند که دراین زمان می بایست ازمکملهای غذایی بخصوص مکمل پروتئینی طبیعی نظیرشیر. تخم مرغ. گوشت وکبد استفاده کرد. البته مصرف این مکمل ها نبایستی بیش از10 درصد غذای روزانه باشد. با افزایش وزن دام وتغذیه آن می بایست که دفعات غذا دادن را بیشترنمود وفواصل بین آنها را کاهش داد. این امربخصوص درسگهای کوچک اهمیت بیشتری دارد زیرا ازعوارض پرخوری پیشگیری می گردد. تغذیه روزمره 3/1 آخرآبستنی را می بایست تا اوج شیردهی نیزافزایش داد.

برخی ازسگهای ماده درخلال یکی دو روزاول بعد اززایمان غذای کمی می خورند. اما بعد ازاین دوره اشتها ونیازبه تمام عناصرغذائی به شدت افزایش یافته ودرعرض 3هفته به حداکثرخود می رسد. طی این مدت مقادیرکافی کلسیم. فسفرو ویتامین Dمی بایست دراختیارمادرقرارگیرد تا ازبروز اکلامپسی (eclampsia) درانها پیشگیری گردد. بعد اززایمان سگ می بایست که ترجیحا به وزن اولیه قبل ازجفتگیری ویا حداکثر5 الی 10 درصد سنگین ترازقبل برسد. درخلال 3هفته اول بعد اززایمان سگ به 2 الی 3 برابرغذای عادی درروزنیازدارد که می بایست در3 یا 4 نوبت دراختیاراو گذارده شود. ترکیبات غذا نیزهمان چیزی است که درخلال 3/1 آخرآبستنی دریافت می کرد. وفقط مقدارآن افزایش می یابد.

به توله های نوزاد می بایست اجازه داد که پس ازراه افتادن به مقدارکمی ازغذای مادربخورند. با کم شدن شیرمادرمی بایست غذای مادررا نیزمحدودترنمود. بدین نحو که درروزاول هیچ غذائی نباید به مادرداد اما درروزدوم 4/1 ازغذا کاسته شود وبه همین ترتیب روزسوم 2/1 ودرروزچهارم 4/3 ازغذای حیوان کم می شود وپس ازآن همان مقدارغذائی که قبل ازجفتگیری دریافت می نمود دراختیارش قرارخواهد گرفت. این روند به کاهش تولید شیرواجتناب ازمشکلات پستانها کمک می کند. درهرصورت مقدارکافی آب باید دراختیارحیوان باشد.


تغذیه سگ ها از جفت گیری تا شیر دهی

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.