بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

آیا سگها ازخوردن غذای یکسان درهرروز خسته می شوند؟

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
09-12-2014
مدرکی وجود ندارد که سگها ازخوردن غذای یکسان درهرروزخسته شوند. چنانچه غذای بالانس مصرف کنند به هیچ توجه خاصی نیازنخواهند داشت واین طبق علاقه شما است که به هردلیلی غذای حیوان را تغییردهید. آیا شما دربین وعده های اصلی غذا به سگتان غذای اضافی هم می دهید. این کارمی تواند اشتهای سگ را ضعیف نماید. مخصوصا اگراین غذاهای اضافی خوشمزه ترازغذاهای اصلی باشند. بنابراین دادن غذاهای اضافی وتنقلات دربین وعده های اصلی را قطع نمائید. تنها اجازه دهید که ظرف حاوی غذا برای مدت معینی ودرمحل معینی دراختیاردام باشد وسپس تمام غذای اضافی را دوربریزید. دروعده بعد هم به همین روش عمل کنید. سگها به سرعت می آموزند که باید تمام غذای خود را دروقت تعیین شده بخورند. چنانچه به طورناگهانی اشتهای دام ازبین رفت وسایرفعالیتهای بدنی حیوان نیزکاهش یافت احتمالا سگ شما به بیماری خاصی مبتلا گردیده است.


آیا سگها ازخوردن غذای یکسان درهرروز خسته می شوند؟

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.