بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

اجداد سگ های اهلی چه بوده اند ؟

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
09-12-2014
تصورمی شود که تمامی سگها از پستانداران اولیه ای به نام miacids که قبل از50 میلیون سال پیش می زیسته اند مشتق شده وبه وجود آمده اند. این نوع ازسگهای اولیه دراندازه وشکلهای مختلف یعنی ازیک موجود بسیارکوچک به شکل موش خرما تا موجوداتی شبیه به گرگهای امروزی وجود داشته اند. همگی این سگها دارای ساختاردندانی مشابهی با سگهای اهلی شده و وحشی امروزی بوده اند.

سگها دررده گوشتخواران قرارمی گیرند. این رده شامل گونه های متفاوتی نظیرکفتار. سمورو همچنین خانواده سگ سانان(canidae). گرگها. شغالها وسگهای وحشی می شود. نخستین اعضای سگ سانان درحدود 25 میلیون سال قبل درشمال امریکا منشا گرفته وبه سمت غرب مهاجرت نموده اند. برخی نیزبه سمت جنوب رفته ودرجنوب آمریکا روباه ازآنها مشتق شده است.

ما ازتاریخ دقیق زمانی که انسان برای نخستین بارشروع به گرفتن گرگها نمود(باتوجه به تقدم آنها نسبت به سگهای اهلی امروزی) وآنها را دراسارت نگهداری کرد اطلاع زیادی نداریم. اما مدارکی که ازنقاشی های موجود درغارهای انسانهای نخستین به دست آمده می رساند که این امرمی بایست درایام بسیاراولیه صورت گرفته باشد. گله های گرگ به طورطبیعی به دنبال انسانها(چه انسانهای کوچ نشین وچه شهرنشین) حرکت نموده وبه امید یافتن بازمانده های غذا یا شکاربه آنها متکی شدند. به نظرمی رسد که انسان برای نخستین بارشروع به تغذیه بچه های آنها نمود ونهایتا وقتی اهلی ترشدند آنها را مقید ساخت.

گرگها قابلیت تطابق زیادی با محیط خود دارند به طوری که درتمام نقاط دنیا می توان گله های گرگ را مشاهده نمود. همین امرمی تواند علت تنوع زیاد سگهای اهلی را توضیح دهد. گرگ هندی (Indian wolf) ازسوی برخی ازجانورشناسان تصورمی شود که یکی ازنخستین اعضاء اهلی شده باشد واحتمالا به عنوان منابع اولیه گوشت موردشکارقرارمی گرفت. نظریات دیگران حاکی ازآن است که توله هایی که سرسختی کمتری داشتند درجستجوی غذا جذب محیط های انسانی شدند ویا پس ازشکاراهلی ورام گشتند. با این وجود مدارکی از12000 سال قبل ازمیلاد وجود دارد که موجوداتی که انسان را درشکاریاری می نمودند شباهت زیادی با سگ داشته وبه گرگ شباهتی ندارند. اعتقادی نیزوجود دارد که سگهای وحشی استرالیائی یا دینگو شباهت زیادی با سگهای اهلی شده اولیه داشته ولی باید دانست که این سگها ازلحاظ رفتاروعادات بیشتربه گرگها شباهت دارند. ازسوی دیگرشباهت بدنی مشخص با گرگ این اعتقاد را به وجود آورده که سگهای ژرمن شیپرد مستقیما با گرگها ارتباط هستند. اگرچه هیچ مدرک استواری دراثبات این قضیه وجود ندارد. مشخص گردیده است که جفتگیری گرگ با سگ منجربه آبستنی می گردد( همین طورجفتگیری بین سگ وشغال) واینکه هرسگی به محیط وحش فرارکند درزمانی نه چندان طولانی به رفتارهای شبیه به گرگ همچون اجداد خود برمی گردد.

دربین تمام نژادها نژاد ژرمن شیپرد( یا (Alsatian شباهت بسیارزیادی به گرگها دارد. درحقیقت زمانی که این نژاد به وسیله کلوپ سگهای انگلیس British Kennel Clubشناسائی گردید تحت عنوان سگ گرگی Alsatian wolf dogنامگذاری گردید. جالب است بدانیم که ازآخرین گرگ کشته شده درانگلیس حدود 260 سال می گذرد. دراسکاتلند گرگها بیشترزندگی کرده اند وآخرین مورد کشته شده درسال 1743 بوده است. درسایرقسمتهای جهان گرگها هنوزوجود دارند اگرچه تعداد آنها روبه کاهش است. درحال حاضرتعداد بیشتری ازگرگها درآسیا. آمریکای شمالی وآلاسکا یافت می شوند.

درعصربرونز(درحدود 3500 تا 1000 سال قبل ازمیلاد) انسان ازسگها به منظورهای مختلف به خصوص برای شکارونگهبانی ازگله ها استفاده می برده است. دراین زمان سگهای اهلی به 5 گروه تقسیم شدند که تمام نژادهای امروزی ازآنها مشتق شده اند. این گروهها عبارتند ازتیپ اشپیتز(spitz). سگهای گله(sheep dogs). ماستیف(mastiffs). پوینتر(pointers) وگری هاند (grey hounds). بعدها که انسانها شروع به مسافرت نمودند(به عنوان سرباز. اکتشاف کننده. مهاجر. بازرگان و000) بین این سگها درسرتاسرجهان جفتگیری به عمل آمد ونسلهای جدیدی به وجود آمدند.


اجداد سگ های اهلی چه بوده اند ؟

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.