بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

نژاد سگ های برفی

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
09-12-2014
دراین بین سگهای تیپ اشپیتزمثل نژاد هاسکی (Husky) را می شناسیم. بدن عضلانی. قوی. پوشش خارجی مضاعف ودم کلفت وفرخورده( برای محافظت ازپنجه ها وبینی درموقع استراحت) این حیوان را قادرمی سازد که شرایط آب وهوایی سرد را تحمل کند. درحقیقت این نژاد یکی ازسگهایی می باشد که زودترازسایرین اهلی شده است. الکهاند سگ دیگری است با پوشش خارجی متراکم که اورا قادربه کاردرشرایط سرد می سازد. وچنانچه ذکرشد درشکارگوزن وآهونیز استفاده می گردد. این نژاد هنوزهم درنروژ سگ کشنده سورتمه است.

یکی دیگرازسگهای کاردربرف ازتیپ اشپیتزنژاد ساموید((Samoid می باشد که می تواند به منظورنگهبانی وهمچنین شکارموجودات کوچک مورد استفاده قرارگیرد. حتی موهای ضخیم ومتراکم آن را می تنند وازآن لباسهای گرم می بافند. اصلیت این سگ ازسیبری است. درآنجا برای مسابقات. شکار. سورتمه کشی وچوپانی گوزن استفاده می شد. توانائی ومقاومت آن دربدترین شرایط حس بویائی قوی وقدرت بدنی زیاد. آن را به یک سگ نجات کوهستان تبدیل کرده است. سگهای ساموید. نانسن(Nansen) کاشف قطب شمال را همراهی می کردند. سگهای اسکیمو با پوشش خارجی مناسب می توانند با غذای کم درهوای سرد زنده بمانند. درکانادا ازاین سگها برای کشیدن سورتمه وشکاراستفاده می شود.

سگ کوهستانی پیرنه(Pyrenean) سگ بزرگ سفید با قیافه ای صمیمی است. مودب ومطیع بودن ونیزهوش وذکاوت وی آن را به یک سگ با ارزش درکوههای پیرنه تبدیل کرده است. سنت برنارد(Saint Bernard) سگ بزرگ ومشهورکوههای آلپ درسوئیس است. این سگ یکی ازاعضای ضروری تیم های جستجو ونجات دراین منطقه به حساب می آید. سگهای سیبرین هاسکی((Siberian Husky وگلدن لئون برگر(Golden Leonberger) نیزازجمله سگهای کوهستانی هستند که ازلحاظ یافتن کوهنوردان گمشده یا مجروح شهرت دارند.


نژاد سگ های برفی

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.