بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

تعلیم و آموزش آمدن به سگ

Ramin73 آواتار ها
Ramin73
کاربر
09-13-2014
در اینجا یادآوری می شود که هرگز سگ را پس از آمدن پیش شما سرزنش نکنید، زیرا در غیر این صرت نتیجه کارتان را هنگام تعلیم درس امدن خواهید دید. سگ باید این درس را به خوبی یاد بگیرد زیرا نه تنها در مواردی باعث نجات زندگی حیوان می شود بلکه در صورت امتناع سگ از انجام این فرمان، موجبات شرمساری شما را فراهم می کند. از همان زمان تولگی و شیر خوارگی در سگ ها استعداد کافی برای فراگرفتن این درس وجود دارد. لذا باید قبل از 12 هفتگی این درس را به سگ ها آموزش داد. وقتی توله سگ به میل خودش به نزد شما می آید واژه ی " بیا " را تکرار کنید. سپس او را بیش از حد مورد انتظارش تشویق کنید. این روش بهترین و طبیعی ترین راه تعلیم این درس است و چنانچه زمان شیرخوارگی و تولگی که هنوز این کار عادت خواهد کرد، لذا از زحمات تعلیم این درس نیز کاسته می شود. حالا زمان آن است که حیوان را طوری تعلیم دهید که وقتی فرمان را ادا کردید بدون درنگ نزد شما بیاید.

روش آموزش :
ابتدا به سگ فرمان دهید در کنار شما بنشیند سپس تا آنجا که طول زنجیر اجازه م یدهد از او دور شوید. حالا به سگ فرمان " بیا " بدهید. مثلا بگویید " جیمی بیا "؛ نیز همزمان ضربه ای به زنجیر بزنید. هنگامی که سگ این فرمان را به خوبی اجرا کرد او را تشویق کنید. به خاطر داشته باشید که اگر حیوان قصد بی اعتنایی و عدم اجرای فرمان را داشته باشد با گفتن کلمه ی " بیا " او را متوجه خطایش کنید. برای اینکه مانع از امتناع سگ از اجرای فرمان شوید، به طرف حیوان زانو بزنید یا خم شوید تا حیوان فریب خورده، به طرف شما بیاید. علاوه بر این می توانید برای جلب توجه سگ با کف دست آرام بر روی زانویتان بزنید. حال می توانید این کار را از فاصله ی دورتر انجام دهید. در این مورد از یک طناب 15 متری استفاده کنید. به سگ فرمان دهید " بشین "، به اندازه ی طول طناب از سگ فاصله بگیرید. سپس به سگ فرمان " بیا " بدهید. در ابتدا سگ دنبال شما راه نی افتد؛ بنابراین او را به جای قبلش بازگردانید فرمان را تکرار کنید. اگر سگ نسبت به فرمان شما اعتنا بود ضرباتی روی بند بزنید و آن را آهسته به طرف خود بکشید. اگر سگ فرمان را به خوبی اجرا کرد او را نوازش کنید و اگر در اجرای فرمان تاخیر نمود به طور آهسته او را به طرف خود بکشید، ولی نباید حیوان را بزور بکشید، و در همین حال با دست راست او را به آمدن اشاره و ترغیب نمایید.

فراموش نشود که قبل ازادای فرمان نام سگ را صدا بزنید. در موقع تمرین این درس هرگز نباید مربی به طرف حیوان برود، زیرا در این صورت سگ تصور می کند که تمرین تمام شده و اکثرا نتیجه ی مطلوب حاصل نخواهد شد. بلکه می توانید جهت تشویق سگ به طرف عقب حرکت کنید. پس از این که سگ به کنار شما امد به او فرمان " بشین " بدهید و قبل از اینکه فرمان بعدی را به سگ بدهید، ابتدا چند ثانیه صبر کنید تا سر جایش بماند. باید این مطلب را مد نظر قرار دهید که قدرت بینایی سگ با قدرت شنوایی و بویایی او قابل مقایسه نیست، لذا سگ قادر نیست که از فاصله ی دور اشاره ی دست شما را ببیند. در نتیجه ممکن است علامت شما را با علامت دیگری که جهت مظوری دیگر می دهید اشتباه بگیرد. در این موقع تنها از فرمان لفظی استفاده کنید و وقتی سگ به درستی فرمان را اجرا می کند ضرورتی ندارد که داد بزنید. قدرت شنوایی سگ در مقایسه با انسان بیشتر است لذا لازم نیست مثل بچه انسان که برای فرمانردار کردن او سرش داد بزنید سر سگ نیز داد بزنید، زیرا باعث وحشت حیوان می گردد. فقط باید در ابتدای تعلیم، فرمان با صدای بلند و رسا ادا شود. فرمان باید با صدای واضح ادا شود ت توله سگ قادر به تمیز یک فرمان از فرامین دیگر باشد. وقتی سگ با فرامین آشنا شد آنها را به خوبی و به سرعت اجرا خواهد کرد. در این موقع تربیت کننده می تواند لحنو آهنگ صدایش را پایین بیاورد، اما باید فرامین به طور واضح ادا شوند. پس از اینکه سگ به خوبی فرمان " بیا " را با زنجیر و طناب انجام داد می توانید زنجیر یا طناب را باز کنید و مدتی بدون آنها تمرین را ادامه دهید.


تعلیم و آموزش آمدن به سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.