بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

استفاده از اصول رفتاری سگ ها برای تعلیم و تربیت شان

Babak25 آواتار ها
Babak25
کاربر
09-13-2014
سگ ماده خود آموزش توله هایش را شروع می کند. چنانچه شما به همان روش مادر اقدام به تربیت نمائید کارتان بسیار آسانتر خواهد شد. آموزشهای اولیه مادربه شرح زیراست.

1- سگ مادرهمیشه با هرکدام ازتوله هایش به یک شکل ثابت رفتارمی کند. اونه به توله های خود بی توجهی می کند ونه توجه بیش ازحد برای آنها قائل می شود.

2- سگ ماده بلافاصله توله متخلف را تنبیه می کند. درحالیکه نحوه کم توجهی توله می تواند تنبیه را به مجازات متصل سازد.

3- سگ ماده بدون عصبانیت وخشم توله متخلف راتنبیه می کند. بطوریکه آسیب نبیند. درغالب موارد این عمل را با غرش کردن انجام می دهد تا رفتارتوله اصلاح شود.

4- سگ ماده توله هایش را به یک شکل ثابت تربیت می کند. اودریک زمان ازیک خطا چشم پوشی نمی کند تا زمان دیگری تنبیه نماید. توله های متخلف نیزبه سرعت طوری عمل می کنند که نارضایتی مادررا ازبین ببرند.

5- سگ مادرهیچگاه به خاطربرخی رفتارهای بد توله را ازچیزی محروم نمی کند. بلکه اورا به بی مهری مجبوربه اطاعت می سازد.

با استفاده ازالگوی رفتاری سگهای ماده تربیت وآموزش شما به نحو چشمگیری آسان می شود. زیرا این شیوه بوسیله توله ها درک می شود وبخوبی به آن پاسخ می دهند.


استفاده از اصول رفتاری سگ ها برای تعلیم و تربیت شان

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.