بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

انواع واکسن هاری سگ

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
10-04-2014
در بازار ایران واکسن های هاری مختلفی دیده میشود که انواع رایج آن عبارتند از :

الف) واکسن ضد هاری irvi (آی وی آر آی، ایزات ناگار) واک
سن خشک منجمد که آنرا با 3 میلی لیتر آب مقطر حل می نمایند به منظور تزریق عمقی داخل عضله.

ب) واکسن هاری lap (ال ای پی، گونۀ فلاری (بیومد، قازی آباد) که در 2 میلی لیتر آب مقطر حل می نمایند جهت تزریق عمقی داخل عضله.


ج) رابی سین _ 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی یا داخل عضله


د) راب گارد _ تی سی، 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی یا داخل عضله


ه) راک شارب، 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی


و) نابی واک آر _ 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی

ز) دورا راب _ 1 میلی لیتر بصورت داخل عضله

1- دوراب راب 1 (با یک سال ایمنی)

2_ دوراب راب 2 ( با دو سال ایمنی)


ح) کاندار آر _ 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی


ط) آنتومیون _ 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی
در تزریق اول تمام واکسنهای کشت بافتی، می توان واکسیناسیون را در سن 4 هفتگی توله ها تجویز نمود.

در صورتی که توله ها از مادر واکسینه شده متولد شده باشند، می توان واکسیناسیون را به علت حذف آنتی بادیهای مادری تا 12 هفتگی به تاخیر انداخت. هرچند تمام واکسنهای ذکر شده در بالا، ایمنی 3 ساله ایجاد می کنند، اما توصیه شده است به دلیل ماهیت اندمیک بیماری هاری در هند و دیگر کشورها، واکسیناسیون به صورت سالانه دنبال گردد.

ی) رابی پور _ واکسیناسیون حفاظت کننده، قبل از قرارگیری در معرض بیماری می باشد که شامل یک تزریق داخل عضله در روزهای 0 (روز زدن اولین واکسن)، 28 و 56 انجام می شود و در صورت ضرورت پیشگیری فوری، در روزهای 0، 7 و 21 صورت می گیرد. واکسیناسیونهای تقویتی و حمایتی پس از یک سال انجام می شود.


انواع واکسن هاری سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.