بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

آیا تخم مرغ خام یا پخته به سگ می توان داد ؟

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
11-16-2014
درتغذیه سگها تخم مرغ را باید به صورت خام یا پخته مصرف کرد؟

خوراندن تخم مرغ خام درسگها اغلب باعث استفراغ واسهال می گردد. اگرسفیده تخم مرغ خام به سگها خورانده شود اغلب درمدفوع حضور یافته و همزمان باعث اسهال می گردد. سفیده تخم مرغ خام پس ازخورده شدن به سرعت از معده عبور می نماید به طوری که در عرض 5/1 ساعت به روده های کوچک می رسد. در عوض سفیده تخم مرغ پخته شده در حدود 3-2 ساعت در داخل معده باقی می ماند و در نتیجه به خوبی هضم می گردد. خوردن یک تخم مرغ در یک سگ 7-5 کیلوئی هیچ عارضه ای به همراه ندارد. اما مصرف دو تخم مرغ باعث شل شدن مدفوع ومصرف 4-5 تخم مرغ باعث اسهال خواهد شد. عوارض سفیده تخم مرغ خام معمولا پس از20- 8 ساعت قابل توجه است ودرحدود 50- 30 درصد ازسفیده تخم مرغ خام درمدفوع قابل جستجواست. بنابراین تنها 70-50 درصد ازسفیده تخم مرغ خام جذب بدن دام می شود درحالی که این مقداردرمورد سفیده پخته درحدود 90 درصد می باشد. همچنین مشاهده شده است سگهایی که با سفیده تخم مرغ خام تغذیه شده اند مبتلا به کمبود بیوتین می باشند.

Tripdin- inhibitor موجود درسفیده تخم مرغ ممکن است هضم سفیده تخم مرغ را مختل ساخته وباعث اسهال گردد. این فاکتورتا حدودی به وسیله گرما غیرفعال می گردد.


آیا تخم مرغ خام یا پخته به سگ می توان داد ؟

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.