بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

آلودگی و مسمومیت باکتریایی در سگ

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
12-11-2014
مسمومیت شامل عفونت و مسمومیت واقعی است که از سموم تولید شده توسط باکتری ها حاصل می شود.
اگر باکتری در غذا به تعداد زیاد موجود باشد یک عفونت واقعی در روده روی می دهد. باکتری ها به رشد در محیط مساعد روده ادامه داده و علائم بعد از 12ـ36 ساعت بعد از هضم غذا دیده می شود. گروه سالمونلاها که تعداد زیادی سرو تیپ را دارا می باشد علت شایع اکثر عفونت¬ها که شیوع عفونت با سالمونلا تیفی موریوم در سگ ها بیشتر است.

بیشتر شیوع سالمونلوز در سگ در رابطه با فرو بردن غذای آلوده به سالمونلا و آب آلوده می باشد.
آلودگی ممکن است مستقیماً روی دهد یا ممکن است سگ به طور غیرمستقیم از طریق تماس با مدفوع و ترشح ادراری آلوده و حیوانات ناقل (سگ ـ پرنده ـ موش یا حتی انسان) آلوده شود.
گوشت پرندگان و تخم مرغ اغلب حامل این باکتری می باشند.

آلودگی غیرمستقیم غذای سگ ها، بیشتر از طریق غذاهای تجاری حادث می شوند زیرا سالمونلا وارد محصولات جانبی در غذاهای کنسروی می شود.
به خاطر ظهور بالای عفونت سالمونلایی که در تخم مرغ و گوشت طیور دریایی شده است توصیه می شود که غذای دارای تخم مرغ کاملاً در اجاق پخته شود.

کلستردیوم پر فرجنس، میکروبی است که تولید گانگرن گازی می نماید در حالت معمول در فلور روده وجود دارد این باکتری در تعداد معمولی بیماری ایجاد نمی کند ولی اگر غذایی که خورده می¬شود، حاوی تعداد زیادی از این باکتری باشد بیماری حاصل می شود.

اسپورهای آن ممکن است در آب جوش برای مدت 5 ساعت باقی بماند. بنابراین پختن غذا آن را عاری از ارگانیسم نمی نماید. این اسپورها آسیب رسان بوده و یا پختن غذا در حرارت بالا از نوزایش (خروج از حالت اسپور) جلوگیری می شود.
استافیلوکوک ها احتمالاً مسئول بیشتر مسمومیت های غذایی نسبت به سایر ارگانیسم ها می باشد.

بیماری حاصل از آنتروتوکسین تولید شده توسط باکتری غذا می باشد تا اینکه خود باکتری سبب بیماریزایی شود.

استافیلوکوک ها در هوا یافت شده و به ویژه پوست آلوده و جوش های سطحی بدن وجود دارد که ممکن است در بینی و حلق افراد تهیه کننده غذا موجود باشد. استافیلوکوک ها در دمای بالا کشته می شوند ولی سم آنها با دمای معمولی که برای تهیه غذا به کار می رود، غیرفعال نمی شود.
بهترین سد امنیتی علیه مسمومیت غذایی که استافیلوکوک ها ایجاد می کنند، انجماد می باشد.
بوتولیسم یک نوع نادر مسمومیت غذایی می باشد و همانطور که باکتری رشد می¬کند (بی هوازی) سم بوتولین را نیز تولید می کند که خیلی کشنده است.

ولی در عرض 10 دقیقه در حرارت 80 درجه سانتی گراد این سم غیرفعال می شود.
هر غذا که تولید گاز یا تغییر رنگ یا قوام را نشان دهد باید دور ریخته شود.
بیماری سل (توبرکلوزیس) در سگ اغلب توسط مایکوباکتریوم توبرکلوز (نوع انسانی) ایجاد می شود.
توبرکلوز سگ توسط تنفس ذرات عفونی یا با فرو بردن مایکوباکتریوم های گوشت یا شیر آلوده ایجاد می شود.


آلودگی و مسمومیت باکتریایی در سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.